دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران، در آبان ماه ۱۳۹۸ توسط دانشگاه علوم پزشکی شیراز و انجمن علمی حشره شناسی پزشکی ایران در شهر شیراز برگزار گردید. ارائه پوسترهای الکترونیک این کنگره و برخی دیگر از خدمات توسط شرکت کنگره سبز، ارائه گردید. در این کنگره جناب آقای دکتر کوروش عزیزی، سمت دبیر علمی را بر عهده داشتند.

محورهای علمی دومین کنگره بین المللی بیماریهای منتقله بوسیله ناقلین و تغییرات آب و هوایی و چهارمین کنگره ملی حشره شناسی پزشکی ایران

■ لیشمانیوزها
■مالاریا
■ بیماریهای آربوویروسی
■ آفات شهری
■ بیوتراپی (فرصتها و تهدیدها)
■ بیماریهای نوپدید و بازپدید
■ کنترل آفات و مقاومت به سموم.
■ بندپایان سمی و زهرآگین
■ حشره شناسی قانونی
■ تغییرات آب و هوایی
■ علوم نوین در حشره شناسی پزشکی و مطالعات بین رشته ای

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *