شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران(EXCIDA 2024)

شرکت همایش سبز در همکاری درخشان خود با شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران(EXCIDA 2024) خدمات متعددی در راستای ارتقای سطح علمی و کیفی این رویداد بزرگ ارائه‌ نمود.
این خدمات شامل یونیت های هوشمند پوستر الکترونیک، سیستم های هوشمند چاپ و صدور کارت همایش ، یونیت اعلام برنامه، یونیت کنترل خدمات و … بوده است.
شایان ذکر است خدمات شرکت همایش سبز در ایجاد نظم و اجرای منسجم این کنگره نقش اصلی را بر عهده داشته است چراکه صدور کارت برای بیش از دوازده هزار و چهار صد نفر، با سرعت عمل بسیار بالا و نیز بدون ایجاد کمترین ازدحام ، در طی چهار روز متوالی، گواه این مهم می‌باشد.
با طراحی هوشمندانه سیستم های صدور کارت هر فرد شرکت‌کننده پس از وارد نمودن اطلاعات خود در صفحه نمایشگر این دستگاه‌ها، در کمتر از سه ثانیه شاهد چاپ و صدور کارت همایش خود بوده‌ است. این در حالیست که علیرغم حضور بیش از دوازده هزار نفر ، هیچ گونه صف و ازدحامی ایجاد نشده و حس خوشایندی را برای کلیه شرکت‌کنندگان به ارمغان آورد.
از سویی دیگر حضور یونیت های نمایشگر پوسترهای الکترونیک ، یونیت اعلام برنامه و نیز سیستم کنترل خدمات در کنار جذابیت بصری و ارتقای سطح و سهولت برگزاری در مقیاس بین‌المللی، توانست با حذف کاغذ، شعار اصلی شرکت یعنی حفظ محیط زیست را در عمل به نمایش درآورد .

به طور کلی میتوان عملکرد شرکت همایش سبز در کنگره اکسیدا ۲۰۲۴ را در دو منظر مهم، یعنی برگزاری یک همایش علمی با استانداردهای بین‌المللی روز دنیا و نیز حذف کاغذ و حفظ محیط زیست، خلاصه نمود.
تمامی این خدمات ارائه شده، با استقبال بی نظیر شرکت‌کنندگان و عوامل اصلی این رویداد بزرگ علمی رو به رو شد و به دنبال آن همکاری درخشان دیگری در کارنامه شرکت همایش سبز ثبت گردید.

در ادامه گزارش تصویری این رویداد را بررسی بفرمایید:

 

 

شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران(EXCIDA 2024)
شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران(EXCIDA 2024)
شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران
شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

 

 

شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران
شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

 

 

درخشش سیستم‌های هوشمند چاپ و صدور کارت در کنگره هفت هزار نفری اکسیدا ۲۰۲۴
درخشش سیستم‌های هوشمند چاپ و صدور کارت در کنگره هفت هزار نفری اکسیدا ۲۰۲۴
خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران
خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران
خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

 

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

 

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

 

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران
خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

 

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

 

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

 

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

 

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

 

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

 

 

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

 

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

 

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

 

جناب آقای مهندس فریدون نژاد و آقای دکتر فتحعلی زاده در کنگره اکسیدا 2024
جناب آقای مهندس فریدون نژاد و آقای دکتر فتحعلی زاده در کنگره اکسیدا 2024

 

شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران
شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

 

شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران(EXCIDA 2024)
شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران(EXCIDA 2024)

 

شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران(EXCIDA 2024)
شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران(EXCIDA 2024)

 

شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران(EXCIDA 2024)
شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران(EXCIDA 2024)

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *