تجهیزات شرکت همایش سبز در برگزاری دهمین همایش هپاتیت،دومین کنفرانس علمی آندوسکوپی های گوارش و سومین همایش جامع گوارش

دهمین همایش هپاتیت،دومین کنفرانس علمی آندوسکوپی های گوارش و سومین همایش جامع گوارش از دیروز 29 خرداد تا ۱ تیر ماه ۱۴۰۳ در حال برگزاری میباشد. شرکت همایش سبز با هدف تسهیل روند برگزاری این کنگره و افزایش سطح علمی آن تجهیزات و خدمات گونانی ارائه می‌نماید.
این خدمات عبارت است از دستگاه های پرتابل و هوشمند چاپ و صدور کارت همایش شرکت‌کنندگان، یونیت هوشمند اعلام برنامه کنگره، یونیت هوشمند کنترل خدمات، یونیت حضور و غیاب و …

تجهیزات شرکت همایش سبز در برگزاری دهمین همایش هپاتیت،دومین کنفرانس علمی آندوسکوپی های گوارش و سومین همایش جامع گوارش
تجهیزات شرکت همایش سبز در برگزاری دهمین همایش هپاتیت،دومین کنفرانس علمی آندوسکوپی های گوارش و سومین همایش جامع گوارش
تجهیزات شرکت همایش سبز در برگزاری دهمین همایش هپاتیت،دومین کنفرانس علمی آندوسکوپی های گوارش و سومین همایش جامع گوارش
تجهیزات شرکت همایش سبز در برگزاری دهمین همایش هپاتیت،دومین کنفرانس علمی آندوسکوپی های گوارش و سومین همایش جامع گوارش
تجهیزات شرکت همایش سبز در برگزاری دهمین همایش هپاتیت،دومین کنفرانس علمی آندوسکوپی های گوارش و سومین همایش جامع گوارش
تجهیزات شرکت همایش سبز در برگزاری دهمین همایش هپاتیت،دومین کنفرانس علمی آندوسکوپی های گوارش و سومین همایش جامع گوارش
تجهیزات شرکت همایش سبز در برگزاری دهمین همایش هپاتیت،دومین کنفرانس علمی آندوسکوپی های گوارش و سومین همایش جامع گوارش
تجهیزات شرکت همایش سبز در برگزاری دهمین همایش هپاتیت،دومین کنفرانس علمی آندوسکوپی های گوارش و سومین همایش جامع گوارش
تجهیزات شرکت همایش سبز در برگزاری دهمین همایش هپاتیت،دومین کنفرانس علمی آندوسکوپی های گوارش و سومین همایش جامع گوارش
تجهیزات شرکت همایش سبز در برگزاری دهمین همایش هپاتیت،دومین کنفرانس علمی آندوسکوپی های گوارش و سومین همایش جامع گوارش

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *