خدمات شرکت همایش سبز در کنگره اکسیدا ۲۰۲۴
شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران(EXCIDA 2024) با اعتماد به خدمات شرکت همایش سبز، همکاری درخشانی را رقم زد.
در این کنگـــره بزرگ چند ده هزار نفری ، صدورت کارت همایش شرکت‌کنندگان توسط سیستم‌های هوشمند چاپ و صدور کارت ( ارائه شده توسط شرکت همایش سبز ) صورت گرفت. این سیستم ها بیش از پانزده هزار کارت همایش برای شرکت‌کنندگان را صادر و چاپ نمود. این در حالیست که صدور کارت برای جمعیت بالای شرکت‌کنندگان بدون هرگونه ازدحام و یا تشکیل صف صورت گرفت که این عملکرد در نوع خود بی‌نظیر بوده است. افراد شرکت‌کننده تنها با وارد نمود کد ملی خود در صفحه نمایشگر این سیستم‌ها، در کمتر از سه ثانیه کارت همایش خود را دریافت نمودند.
از دیگر خدمات شرکت همایش سبز در این کنگره، یونیت نمایشگر پوسترهای الکترونیک، یونیت هوشمند و پرتابل کنترل خدمات و حضور و غیاب و … می‌باشد.تمامی این تجهیزات ارائه شده نقش بسزایی در نظم و انسجام برگزاری این دوره بر عهده داشته است.خدا را شاکریم که با سربلندی در این همکاری و رضایت بالای شرکت‌کنندگان و عوامل برگزارکننده این کنگره بزرگ علمی مهر تاییدی بر عملکرد بی‌نظیر خدمات شرکت همایش سبز زده شد.
خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران
خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران
خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران
خدمات شرکت همایش سبز در کنگره اکسیدا ۲۰۲۴
خدمات شرکت همایش سبز در کنگره اکسیدا ۲۰۲۴
خدمات شرکت همایش سبز در کنگره اکسیدا ۲۰۲۴
خدمات شرکت همایش سبز در کنگره اکسیدا ۲۰۲۴
خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران

خدمات شرکت همایش سبز در شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران
یونیت هوشمند و پرتابل اعلام برنامه
یونیت هوشمند و پرتابل اعلام برنامه
خدمات شرکت همایش سبز در کنگره اکسیدا ۲۰۲۴
خدمات شرکت همایش سبز در کنگره اکسیدا ۲۰۲۴
شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران(EXCIDA 2024)
شصت و سومین کنگـــره جامعه دندانپزشکی ایران(EXCIDA 2024)
خدمات شرکت همایش سبز در کنگره اکسیدا ۲۰۲۴
خدمات شرکت همایش سبز در کنگره اکسیدا ۲۰۲۴

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *