آرشیو برچسب - کنگره هوش مصنوعی

سامانه هوشمند صدور کارت در اولین کنگره بین المللی هوش مصنوعی در علم پزشکی (AIMS 2023)

شرکت همایش سبز، در اولین کنگره بین‌المللی هوش مصنوعی در علم پزشکی، که در تاریخ ۲۷ الی ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در جزیره کیش برگزار گردید، توانست در زمینه ارائه خدمات مهمی، همکاری موفقی را در کارنامه سوابق خود ثبت نماید.یکی از مهمترین خدمات ارائه شده در این کنگره ، یونیت های هوشمند صدور کارت میباشد. این سامانه…

برگزاری اولین کنگره بین المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی – کیش

شرکت کنگره سبز مفتخر است که در اولین کنگره بین المللی هوش مصنوعی در علوم پزشکی، که در تاریخ ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در جزیره کیش برگزار گردید ،ارائه خدماتی همچون پوسترهای الکترونیکی، یونیت های هوشمند صدور کارت، سایت و نرم افزارهای اجرایی این کنگره را برعهده داشته باشد.  هدف از ارائه تمامی خدمات…