آرشیو برچسب - کنگره میکروب شناسی

بیست و چهارمین کنگره بین المللی میکروب شناسی ایران

شرکت همایش سبز مفتخر است که در بیست و چهارمین کنگره بین‌المللی میکروب شناسی ایران، که در تاریخ ۲۷ لغایت ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۲ در محل سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران برگزاری میگردد، خدمات خود را در جهت ارتقای سطح علمی کنگره و استفاده حداکثری شرکت کنندگان از این رویداد، ارائه دهد

پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینی استاد البرزی، بهمن ماه ۱۴۰۰

شرکت کنگره سبز در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و در پی مشکلات و محدودیت‌های ایجاد شده به واسطه همه‌گیری کرونا ، برگزاری مجازی پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینی استاد البرزی را بر عهده داشت. این همایش از سخنرانی حداقل ۱۵ سخنران کلیدی  و ۱۵ وبینار علمی بهره برد که دربرگیرنده پنج حوزه تخصصی مهم در زمینه…