آرشیو برچسب - کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی

چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی

چهارمین کنگره بین المللی و یازدهمین کنگره ملی انگل شناسی و بیماری های انگلی با حضور دکتر محمد مهدی محبعلی مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی ،استادانی از این گروه و گروه حشره شناسی پزشکی دانشکده، کارشناسان و جمعی از دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران در تاریخ ۱۷ الی ۱۹ مهرماه ۱۳۹۸ در شهر…