آرشیو برچسب - کنگره دندانپزشکی اجتماعی

چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

شرکت کنگره سبز مفتخر است که در چهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در آذر ماه ۱۳۹۸ همکاری خود را در قالب پوسترهای الکترونیک ارائه دهد.این کنگره در طی دو روز، توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد،انجمن سلامت دهان و دندانپزشكي اجتماعي دانشگاه علوم پزشكي مشهد و به ریاست جناب آقای دکتر علی کاظمیان، با حضور مسئولان و…