آرشیو برچسب - کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینی استاد البرزی

پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینی استاد البرزی، بهمن ماه ۱۴۰۰

شرکت کنگره سبز در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ و در پی مشکلات و محدودیت‌های ایجاد شده به واسطه همه‌گیری کرونا ، برگزاری مجازی پانزدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی بالینی استاد البرزی را بر عهده داشت. این همایش از سخنرانی حداقل ۱۵ سخنران کلیدی  و ۱۵ وبینار علمی بهره برد که دربرگیرنده پنج حوزه تخصصی مهم در زمینه…