آرشیو برچسب - کنگره ارگونومی

سومین همایش بین الملی ارگونومی و چهارمین همایش دوسالانه ارگونومی ایران

سومین همایش بین‌المللی ارگونومی و چهارمین همایش دوسالانه ارگونومی ایران در تاریخ ۱۳ و ۱۴ اسفند ماه ۱۳۹۹، توسط مهندسین شرکت همایش سبز به صورت مجازی برگزار گردید.هدف از این وبینار اشاعه و توسعه تخصصی كاربردی دانش ارگونومی، ایجاد بستری برای تبادل تجربیات در سطح ملی و بین المللی، آشنا ساختن مدیران صنایع و سازمان و تصمیم سازان با جنبه…