آرشیو برچسب - چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی

چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی (مجازی)

چهاردهمین کنگره بین المللی میکروب شناسی بالینی و سومین کنگره بین‌المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت‌ های مرتبط بامراقبت از بیمار، در تاریخ ۲۰ تا ۲۲ آبان ماه سال ۱۳۹۹، توسط شرکت کنگره سبز به صورت مجازی برگزار گردید.جناب آقای دکتر محمد حسن اعلمی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ،سمت دبیر علمی این…