آرشیو برچسب - چهاردهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

چهاردهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین

شرکت کنگره سبز در چهاردهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین که در تاریخ ۱۳ تا ۱۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۱، به ریاست جناب آقای دکتر علیرضا زالی برگزار گردید، افتخار همکاری داشته است.این كنگره با حمایت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، جامعه آزمایشگاهیان کشور و همکاری انجمن های علمی، معاونت هاي بهداشت و درمان…