آرشیو برچسب - پوست الکترونیک

چهارمین همایش بین‌المللی تغذیه بالینی ایران

چهارمین همایش بین‌المللی تغذیه بالینی ایران در تاریخ ۲۷ تا ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در دانشگاه علوم پزشکی مشهد برگزار شد. شرکت همایش سبز در همکاری با این رویداد بزرگ با ارائه خدمات مهم خود در اجرای این کنگره نقش پررنگی در ارتقای سطح کیفی و علمی این کنگره ایفا نموداین همایش با حضور محققان، پژوهشگران و استادان برجسته…