آرشیو برچسب - پنجمین کنگره بین‌المللی سلامت همراه (Mobile Health)

پنجمین کنگره بین‌المللی سلامت همراه (Mobile Health) در بهمن ماه ۱۴۰۱

شرکت کنگره سبز در پنجمین کنگره بین المللی سلامت همراه( Mobile Health ) که در تاریخ ۴ الی ۶ بهمن ماه ۱۴۰۱ توسط مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت و مرکز رشد فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز و به ریاست جناب آقای دکتر کامران باقری لنکرانی برگزار گردید، همکاری خود را در قالب ارائه خدماتی چون پوسترهای…