آرشیو برچسب - همایش کودکان

سی و دومین همایش بین المللی بیماریهای کودکان

شرکت کنگره سبز در کارنامه خود افتخار اجرای مجازی سی و دومین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و هفدهمین همایش ملی پرستاری کودکان، در آبان ماه ۱۳۹۹ ،به ریاست جناب آقای دکتر دکتر محمودرضا اشرفی، برعهده داشته است. از محورهای مهم این کنگره مجازی:کوید ۱۹ و عفونتهای ویروسی فصلیطب نوجوانان و نقش آن در سلامت جامعهبیماری های گوارشی…