آرشیو برچسب - همایش ژنتیک

سامانه هوشمند صدور کارت در پنجمین کنگره بین المللی و هفدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران

شرکت همایش سبز در پنجمین کنگره بین‌المللی و هفدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران که در تاریخ ۱۵ الی ۱۷ اسفند ماه ۱۴۰۱ و به رياست جناب آقای دکتر مختار جلالی جواران برگزار گردید، نقش پررنگی در جهت ارتقاي سطح علمی این کنگره ایفا نمود.این شرکت در همکاری خود در اجرای این رویداد علمی، خدمات متعددی…

سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران

شرکت کنگره سبز در سومین همایش بین المللی و یازدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی که در تاریخ ۱۰ الی ۱۲ شهریور ۱۳۹۸ توسط ،انجمن بیوتکنولوژی ایران در شهر تهران برگزار گردید، ارائه خدمات پوسترهای الکترونیک در قالب یونیت های هوشمند را برعهده داشت. دبیر اجرایی این کنفرانس جناب آقای دکتر جعفر ذوالعلی بوده و این رویداد علمی در مرکز بین‌المللی همایش‌های…