آرشیو برچسب - همایش مامایی

همایش ملی رویکردهای علم مامایی و سلامت باروری در راستای جوانی جمعیت ، اسفند ۱۴۰۱

همایش ملی رویکردهای علم مامایی و سلامت باروری در راستای جوانی جمعیت در تاریخ ۹ اسفند ۱۴۰۱ به ریاست سرکار خانم دکتر مریم شایگان و با همکاری شرکت کنگره سبز ، توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس،دانشکده پرستاری و مامایی حضرت فاطمه(س) در شهر شیراز برگزار گردید.همکاری شرکت کنگره سبز در این همایش در…