آرشیو برچسب - همایش بیماری های کودکان

برگزاری مجازی “سی و و سومین همایش بین المللی بیماریهای کودکان” توسط شرکت همایش سبز

شرکت همایش سبز در تاریخ ۲۹ مهر تا ۲ آبان و نیز ۶ و ۷ آبان ۱۴۰۰ به مدت شش روز،  اجرای مجازی “سی و سومین همایش بین المللی بیماریهای کودکان” را بر عهده داشت.۳۶ پانل علمی در این وبینار برنامه ریزی شد و  بیش از ۲۵۰ سخنران از اساتید سراسر کشور در این همایش شرکت نمودند. برنامه…

سی و دومین همایش بین المللی بیماریهای کودکان

شرکت کنگره سبز در کارنامه خود افتخار اجرای مجازی سی و دومین همایش بین المللی بیماریهای کودکان و هفدهمین همایش ملی پرستاری کودکان، در آبان ماه ۱۳۹۹ ،به ریاست جناب آقای دکتر دکتر محمودرضا اشرفی، برعهده داشته است. از محورهای مهم این کنگره مجازی:کوید ۱۹ و عفونتهای ویروسی فصلیطب نوجوانان و نقش آن در سلامت جامعهبیماری های گوارشی…