آرشیو برچسب - همایش ایمنی و بهداشت

اولین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی

اولین کنفرانس بین المللی ایمنی و بهداشت حرفه ای در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی ، در تاریخ ۴ الی ۶ خرداد ماه ۱۴۰۰، به صورت مجازی توسط شرکت همایش سبز برگزار گردید‌.جناب آقای دکتر مهدی جهانگیری سمت دبیر علمی و جناب آقای دکتر مجتبی کمالی نیا ، سمت دبیر اجرایی این وبینار را برعهده داشتند.محورهای مهم این…