آرشیو برچسب - سومین کنگره دو سالانه کودکان استاد امیر حکیمی

سومین کنگره دو سالانه کودکان استاد امیر حکیمی ، تیر ماه ۹۹ (مجازی)

سومین کنگره دو سالانه کودکان استاد امیر حکیمی ، در خرداد ماه ۱۳۹۹ توسط انجمن متخصصین کودکان فارس در شهر شیراز ،مجتمع فرهنگی رفاهی دانشگاه شیراز، توسط شرکت کنگره سبز به صورت مجازی برگزار گردید.جناب آقای دکتر سید محسن دهقانی، سمت دبیر علمی کنگره و سرکار خانم دکتر خدیجه ظریفی سمت دبیر اجرایی کنگره را…