آرشیو برچسب - سامانه مدیریت مقالات کنگره

سایت و اپلیکیشن کنگره سبز

سایت ، اپلیکیشن و به طور کلی خدمات نرم افزاری سهم و نقش بسیار مهم و جدا ناپذیری در شکل گیری و مدیریت سمینار های بزرگ علمی در سر تا سر جهان بر عهده دارد. چرا که کنترل و مدیریت رویدادهای بزرگ علمی بدون خدمات به روز نرم افزاری عملا ناکارآمد خواهد بوداز خدمات بسیار…