آرشیو برچسب - دومین کنگره بین المللی تغذیه از علوم پایه تا بالین

دومین کنگره بین المللی تغذیه از علوم پایه تا بالین

دومین کنگره بین المللی تغذیه از علوم پایه تا بالین، در تاریخ ۱۲ الی ۱۴ مهرماه ۱۴۰۲، در مرکز بین المللی همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد (مجتمع شهدای سلامت) و به ریاست جناب آقای دکتر بهرام عین الهی برگزار خواهد گرديد. از محورهای مهم این کنگره، فناوری های نوین در تغذیه، نقش تغذیه در…

دومین کنگره بین المللی تغذیه از علوم پایه تا بالین

دومین کنگره بین المللی تغذیه از علوم پایه تا بالین، در تاریخ ۱۲ لغایت ۱۴ مهر ۱۴۰۲، که در مرکز بین المللی همایش های دانشگاه علوم پزشکی مشهد ( مجتمع شهدای سلامت) برگزار میگردد، شرکت کنگره سبز، ارائه کلیه خدمات مهمی چون یونیت های هوشمند صدور کارت و کنترل ورود و خروج شرکت کنندگان، یونیت…