آرشیو برچسب - جشنواره ملی

نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت و اولین جشنواره ملی دستاورد­های روانشناسی مثبت

موضوع همایش: نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت و اولین جشنواره ملی دستاورد­های روانشناسی مثبت زمان برگزاری: 19 الی 20 آذر ماه 1398 مکان برگزاری: دانشگاه شهید بهشتی، مرکز همایش­های بین­ المللی نخستین کنگره ایرانی روانشناسی مثبت و اولین جشنواره ملی دستاورد­های روانشناسی مثبت به تاریخ 19 و 20 آذرماه 1398 در محل دانشگاه شهید بهشتی، مرکز همایش­های بین­…