آرشیو برچسب - برگزاری کنگره مجازی

سومین کنگره مطالعات اجتماعی سلامت (آذر ۱۳۹۹)

سومین کنگره مطالعات اجتماعی سلامت در تاریخ ۲۶ و ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۹ و به ریاست جناب آقای دکتر کامران باقری لنکرانی، توسط شرکت همایش سبز به صورت مجازی برگزار گردید.سمت دبیر علمی این کنگره را نیز جناب آقای دکتر حسن جولایی و سرکار خانم دکتر سولماز قهرمانی بر عهده داشتند. در این وبینار علمی بیش از ۱۵۰ مقاله پژوهشی…

اجرای وبینارها در دوران پاندمی کرونا توسط شرکت کنگره سبز

در دوران همه گیری بیماری کوید ۱۹ ، بسیاری از کنگره های کشور به صورت مجازی برگزار گردید و شرکت کنگره سبز نیز اجرای تعداد قابل توجهی از کنگره های های بزرگ پزشکی و پیراپزشکی کشور را به صورت مجازی برعهده داشت .اجرای بسیار دقیق و بی نقص تعداد بسیار زیادی از وبینارهای تخصصی و…