آرشیو برچسب - برگزاری کنگره جراحی سرطان

کنگره بین المللی جراحی سرطان

سرطان سرطان یکی از تهدیدهای بزرگ برای سلامت انسان محسوب میشود. شاید بتوان گفت با وجود پیشرفت و سرمایه گذاری های بسیار عظیمی که در زمینه درمان‌های غیرجراحی سرطان صورت گرفته است به نظر می‌رسد جراحی همچنان نقش اول و مهمتری در درمان و نیز در پیشگیری ، بازسازی و توانبخشی سرطان داشته است. کنگره…