آرشیو برچسب - برگزاری همایش برج میلاد

ارتقا سطح کیفی برگزاری همایش با خدمات همایش سبز

آنچه امروزه شاهدیم در برخی از کنگره های داخلی ، شاهد بی نظمی، تشکیل صف های طولانی جهت دریافت کارت ، اتلاف زمان شرکت کنندگان و آشفتگی در نظم پارت های مختلف کنگره و همچنین استفاده از پوسترهای کاغذی عریض و طویل که نه تنها وجهه ی مدرن و زیبایی ندارد بلکه مصرف بالای کاغذ…