آرشیو برچسب - اپیدمیولوژی

نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران

موضوع همایش: اپیدمیولوژی زمان برگزاری: 30 مهر الی 2 ابان 1398 محل برگزاری: تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی دبیر همایش: دکتر حسین سوری نهمین کنگره اپیدمیولوژی ایران با محوریت های : جایگاه اپیدمیولوژی در نظام سلامت و توسعه پایدار ، هدف سوم توسعه پایدار: خاتمه دادن به همه گیری ها و سایر بیماری های واگیر ،…