آرشیو برچسب - اولین کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان (ICIBS-۲۰۲۰)

اولین کنگره بین المللی علوم زیست پزشکی اصفهان (ICIBS-۲۰۲۰)

اولین کنگره بین‌المللی علوم زیست پزشکی اصفهان در مهرماه سال ۱۳۹۹، به صورت مجازی توسط شرکت کنگره سبز اجرا گردیدپروفسور رسول صالحی ،استاد ژنتیک دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، سمت ریاست این کنگره را برعهده داشتنداین کنگره مجازی طی شش روز و با ۱۳۰ سخنرانی و ۲۲۵ پوستر و نیز با مشارکت دانشمندان برجسته ای از دانشگاه ها و موسسات تحقیقاتی…