آرشیو برچسب - اولین همایش ملی التهاب با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی

اولین همایش ملی التهاب با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی، اسفند ماه ۱۳۹۷

اولین همایش ملی التهاب با رویکرد ایمونولوژی و بیماریهای التهابی، هفتم تا نهم اسفند ماه ۱۳۹۷ توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران, با حضور دکتر رضا ملک زاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سالن همایش های بیمارستان مرکز طبی کودکان برگزار گردید.در این همایش علاوه بر…