آرشیو برچسب - کنگره نوروماسکولار

ارائه خدمات در پنجمین کنگره ملی بیماری های نوروماسکولار

شرکت Green Congress ، ارائه خدمات در پنجمین کنگره ملی بیماری های نوروماسکولار ، در تاریخ ۵ لغایت ۷ مهرماه ۱۴۰۲ در هتل پردیسان مشهد را بر عهده دارد. این خدمات شامل، یونیت های هوشمند صدور کارت،یونیت های هوشمند حضور غیاب، یونیتهای پوسترهای الکترونیک و نیز نرم افزار های مرتبط با اجرای کنگره هاست.