آرشیو برچسب - سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین، بهمن ماه ۱۴۰۰

سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین، بهمن ماه ۱۴۰۰ (مجازی)

سیزدهمین کنگره بین المللی آزمایشگاه و بالین در تاریخ ۱۶ الی ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۰، با محوریت اصلی راهکارها و چالش های مواجهه با کووید-۱۹، توسط شرکت کنگره سبز به صورت مجازی برگزار گردیدجناب آقای دکتر سید علی دهقان،رئیس مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) ، ریاست این کنگره را بر عهده داشتند.در این رویداد علمی بیش…