آرشیو برچسب - دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان، سومین کنگره ملی طب فراگیر و سومین سمینار ملی سارکوم

دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان، سومین کنگره ملی طب فراگیر و سومین سمینار ملی سارکوم

دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان، سومین کنگره ملی طب فراگیر و سومین سمینار ملی سارکوم در تاریخ ۱ الی ۳ آبان ماه ۱۳۹۸،توسط پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات سرطان پستان و در مرکز بین‌المللی همایش‌های رازی، برگزار گردید.شرکت همایش سبز در همکاری با این کنگره در زمینه ارائه یونیتهای پوسترهای الکترونیک، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات این…