یکی از قابلیت های سیستم امکان پخش تیزرهای تبلیغاتی بر روی همه یونیت ها و ویدیووال مرکزی بصورت همزمان می باشد. این مورد جلو ویژه ای به سالن بخشیده و البته از آمال هر اسپانسری است که در لحظه کنگره را تسخیر کند و پیام خود را به مخاطبین برساند.

باید توجه داشت که این مورد در زمان های رست و در تایم لاین هایی نظیر نهار انجام می شود که مزاحمتی در سطح کیفی کنگره ایجاد نکند.

پخش همزمان ویدیو