یکی از مزایای پوستر الکترونیک قابلیت ارائه محتوا در قالب پوستر می باشد. پوستری که می تواند مشتمل بر ویدیو، گالری تصاویر، اسلایدشو، صدا و گراف های متحرک باشد تنها یک پوستر نیست! یک رسانه به تمام معناست. به دلیل گیرایی موضوع، استقبال بازدیدکنندگان از پوسترهای تعاملی به مراتب بیشتر از سایر پوسترهاست.

interactive poster, پوستر تعاملی