در این کنگره به 3 پوستر برتر جوایز نقدی اهدا شد. داوری نیز برای همین مورد انجام شد. رابط کاربری سیستم پوستر الکترونیک این قابلیت را دارد که بتوان برای پوستر ها زمان بندی پخش تعیین کرد. در روز و ساعت مشخص شخص ارائه دهنده در صورت تمایل در کنار یونیت مخصوص خود حاظر خواهد شد و توضیحات لازم را به داور خواهد داد.

داوری پوستر الکترونیک